چین علیه آلودگی پلاستیک "جنگ" اعلام کرد

12 سال پس از اعمال محدودیت برای کیسه های پلاستیکی ، چین در تلاش است تا با به روزرسانی یک آیین نامه صنعت پلاستیک ، از استفاده از محصولات پلاستیکی غیر قابل تجزیه زیست کاهش یابد. آگاهی اجتماعی در مورد آلودگی پلاستیک در سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است و چین سه هدف اصلی را برای مقابله با آلودگی پلاستیک در آینده نزدیک تعیین کرده است. بنابراین برای تحقق بخشیدن به چشم انداز چین برای حفاظت از محیط زیست چه اقدامی انجام خواهد شد؟ ممنوعیت کیسه های پلاستیکی یکبار مصرف چگونه تغییر شکل می دهد؟ و چگونه اشتراک تجربه در بین کشورها می تواند کارزار جهانی مبارزه با آلودگی پلاستیک را پیش ببرد؟


زمان ارسال: 20-20 سپتامبر