محیط شرکت

company img2

میز جلو

huikeshi

اتاق پذیرش

bangongshi

دفتر

sushe

اتاق خوابگاه

yumaoqiu

زمین بدمینتون

lanqiuchang

زمین بسکتبال